Објекти

Радна година траје од 1. септембра до 31. августа. Рад у васпитним групама са полудневним боравком усклађује се са календаром рада основне школе. Током школских распуста, због смањеног броја деце и рад у целодневним објектима организује се формирањем ммешовитих група чијим специфичностима ће бити одређена реализација програма.

Место Објекат/Група Облик рада Контакт Телефон
Пећинци Самосталан објекат Целодневни Руководилац објекта
Ивана Максимовић
022/2-436-052
Шимановци Самосталан објекат Целодневни Руководилац објекта
Мира Јовановић
022/480-115
062/8000-822
Обреж Самосталан објекат Целодневни Руководилац објекта
Бранислава Сарић
022/488-823
062/8000-858
Ашања Групе при школи Целодневни Руководилац објекта
Јелена Крунић
022/497-045
Купиново Групе при школи Полудневни Васпитачи
Костић Верица
Стајчић Мирјана
062/8000-836
062/8000-859
Деч Групе при школи Целодневни Руководилац објекта
Весна Кресојевић
062/8000-850
Попинци Групе при школи Полудневни Васпитач
Гојковић Светлана
062/8000-810
Сибач Групе при школи Полудневни Васпитачи
Јовичић Јелена
062/8000-830
Прхово Самосталан објекат Целодневни Руководилац објекта
Јасна Ивановић
022/2942-123
062/8000-825
Огар Групе при школи Полудневни Васпитач
Веселиновић Јелица
062/8000-802
Д. Товарник Групе при школи Полудневни Васпитач
Живић Жаклина
Кокар-Чубрило Катарина
062/8000-831
Суботиште Групе при школи Полудневни Васпитач
Богичевић Весна
062/8000-801
Брестач Групе при школи Полудневни Васпитач
Стојаковић Соња
062/8000-857
Ср. Михаљевци Групе при школи Полудневни Васпитач
Дивјак Валентина
062/8000-815
Карловчић Групе при школи Полудневни Васпитач
Дидић Биљана
062/8000-814