е-Вртић

Шта је е-Вртић?

Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Поштовани родитељи,

Пријаву за УПИС деце у ПУ ,,Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, за радну 2021/2022. годину можете обавити електронским путем на потпуно бесплатан начин од 01.04.2021. до 15.05.2021. године. Пријаву можете поднети електронским путем на Порталу еУправа→еВртић. Родитељи/законски заступници деце који прилажу додатну документацију, могу то учинити на емејл или лично (лекарска документација, потврде…)

Mејл адреса за доставу додатне документације pukameni.evrtic@gmail.com

Контатк особа:
Анита Волчевски 022/2436-052

Родитељи који нису у могућности да електронски поднесу пријаву, моћи ће да узму формулар и поднесу ЗАХТЕВ за пријаву детета у предшколску установу код медицинских сестара на превентиви у објектима у Обрежу и Пећинцима, главних васпитача у објектима у Шимановцима, Прхову, Дечу, Ашањи, као и код васпитача у свом месту – Попинцима, Сибачу, Суботишту, Брестачу, Доњем Товарнику, Огару, Купинову, Карловчићу и Сремским Михаљевцима.

За упис у припремни предшколски програм потребно је доставити:
– Захтев за пријаву (подаци о детету, контакт родитеља)
– Дететов извод из матичне књиге рођених.

Директор
Анита Волчевски

е-Управа – еВртић