Историја

Основна делатност установе Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ је дневна брига о деци и предшколско образовање.

Прва школа у Пећинцима основана је 1869. године. Школа се налазила у згради тадашње општине и у њој се настава одржавала све до 1969 године, пуних сто година. Године 1967. при Основној школи „Слободан Бајић Паја“ отвара се прва забавишна група. Школске 1969/1970 године формирана је још једна група мешовитог узраста. Након тога до 1978. године формиране су све забавишне групе у готово свим месним заједницама у општини. Године 1976. У Пећинцима је изграђен први вртић капацитета 100 деце. Деца су била подељена у три васпитне групе, узраста од 3 до 7 година.

Од 1978. године Установа носи име Влада Обрадовић Камени, по храбром борцу многих битака у 2. светском рату на подручју Срема. Од оснивања па до данас, установа је била носилац многобројних награда и признања, од општинског до савезног нивоа. У склопу Предшколске установе, временом су изграђени нови објекти: у Обрежу 1985. године капацитета 80-оро деце, објекат у Шимановцима 1987. године капацитета 120-оро деце и објекат у Прхову капацитета 25-оро деце.

Данас Предшколска установа у свом саставу има три самостална објекта: у Пећинцима, Шимановцима и Обрежу. У осталим насељима – Сибачу, Попинцима, Сремским Михаљевцима, Дечу, Ашањи, Брестачу, Огару, Купинову, Доњем Товарнику и Суботишту радне собе се налазе у оквиру основних школа, док су у Прхову и Карловчићу смештене у посебне зграде. Последњих година просечно се, на годишњем нивоу, упише око 700 деце, од тога око 200 деце похађа обавезни програм године пред полазак у школу.

У установи је запослен 61 радник, од чега 39 васпитач и 8 медицинских сестара – васпитача, који су у непосредном раду са децом. Установа организује васпитно-образовни рад са децом старости од 1 до 6.5 година у оквиру два основна облика рада, целодневног и полудневног.

 

Oд школске 2021/2022. године наша установа васпитно-образовни програм реализује по новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Нове Основе представљају јединствену програмску концепцију за све узрасне групе, за децу узраста од 6 месеци до поласка у школу, организовану кроз различите облике васпитно-образовбог рада. Нова програмска концепција се заснива на схватању да је детињство само по себи вредност, дете се сагледава као богато потенцијалима, компетентан и активан учесник у свом развоју и живљењу, истиче се значај партиципације детета, као равноправног члана заједнице деце и одраслих, чија је интеракција и успостављени односи од кључног значаја. Такође, једно од полазишта нове концепције је да је игра доминантна активност детета, кроз коју се граде односи, доживљавају и прерађују искуства, гради сазнања о себи и свету. Дете учи у ситуацијама које се заснивају на игровном обрасцу.

На предшколско васпитање и образовање се гледа као на целовит, повезан процес бриге, неге, образовања и васпитања. Усмерено је ка дугорочним циљевима, а не на краткорочне исходе и постигнућа, негује интегрисани приступ учењу и развоју, повезивању искуства, насупрот базирању на издвојеним садржајима, посебним аспектима или образовним областима. Такође, подразумева континуитет у образовању, постављањем темеља за целоживотно учење, као и повезивање са породицом, школом и локалном заједницом.