Завршен процес менторства у објекту Пећинци – Језгру промене наше Установе

У петак, 11.02.2022, у објекту Пећинци одржан је последњи званични сусрет тима Језгра промене и ментора, професорке Гордане Мијаиловић,  који је од септембра месеца пружала подршку нашем тиму у имплементацији нових Основа програма „Године узлета“.

Од септембра месеца 2021. наша установа је ушла у процес имплементације нове програмске концепције, најпре обуком свих васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручног сарадника и директора, а затим и континуираном подршком ментора нашем тиму васпитача објекта у Пећинцима, које је одређено за Језгро промене наше Установе. Подршка се огледала у пет предвиђених посета ментора (као и три ванредне), обрадом предвиђених тема, непосредном боравку ментора у васпитним групама, континуираном сарадњом са директором и координатором-педагогом ПУ, заједничким посетама предшколским установама које су раније ушле у процес промена и перманентом онлајн сарадњом са свим члановима тима Језгра промене.

Објекат у Пећинцима, је посвећеним радом свих запослених, амбициозно ушао у процес промена – начинио значајне измене у физичкој средини која се сматра „трећим васпитачем“ –  радним собама, заједничким просторима, као и дворишту вртића, охрабрено ушао у процес пројектног планирања и грађењу реалног програма вртића. Уз равноправно учешће и уважавање деце, укључивање породице као партнера у васпитно-образовном раду и успостављањем сарадње са  локалном заједницом, објекат Пећинци оснажено креће у наредне професионалне изазове. Први следећи кораци јесу ширење примене Основа програма на све друге објекте и васпитне групе наше установе, као и даље оснаживање самог Језгра промене.

Оснажени и охрабрени спремно улазимо у следећу фазу професионалног развоја.

Претходни чланакЕко активности у јануару
Следећи чланакПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.