Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Обавештавамо вас да ћете бити у обавези да, пре повратка детета у предшколску установу, доставите ПОТВРДЕ да ПОСЛОВЕ морате обављати у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, као и контакт послодавца.
Такође, у обавези сте да, приликом повратка детета у предшколску установу, донесете ПОТВРДУ НАДЛЕЖНОГ ПЕДИЈАТРА о здравственом стању детета (потврда не старија од 7 дана).
Пријем и отпуст деце ће се обављати на улазу у вртић (особа задужена за пријем и отпуст), а обавеза родитеља је ношење маске и рукавица.
Родитељи неће улазити у установу.

О свим додатним информацијама бићете обавештени од стране Управе и васпитача.

Управа ПУ