Еко занимљивости – Дабар

ДАБАР- СТРОГО ЗАШТИЋЕНА ВРСТА ЖИВОТИЊА

Симпатични глодар здепастог тела, оштрих секутића, који гради бране по рекама, а деца су га заволела  гледајући у цртаним филмовима, после вишегодишњег настањивања наших простора нестао је почетком 20. века.

Ипак, после више од сто година одсуства, вратио се на наше поднебље 2004.године.

„Његовим повратком добили смо еколошки значајну врсту, а може да помогне опстанку и других органских врста“ проф. Д.Ћ.

Даброви су поново насељени прво у Специјалном резервату природе Засавица, а потом и на Обедску бару. Данас их има око 2000 до 3000 јединки.

Један од главних разлога нестајања ових врста јесте губитак станишта, изловљавање због крзна и меса, а чак и због неких жлезда од чијег секрета су прављени парфеми.

Деца из Суботишта су изразила подршку за очување ове угрожене врсте кроз уметнички рад. Сакупљали су гранчице од борова и уз помоћ њих израдили слику.

МИСЛИТИ НА ПРИРОДУ ЗНАЧИ МИСЛИТИ НА ЊЕНЕ НАЈУГРОЖЕНИЈЕ СТАНОВНИКЕ