е-Вртић

Шта је е-Вртић?

Услуга е-Вртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Упутство за родитеље за упис!

Молимо Вас, пре попуњавања електронског захтева прочитајте текст описа услуге, јер је предшколска установу ту објавила све неопходне податке (контакте, начин обавештавања о пријему …)

Више на страници e-ВРТИЋ